frenchitalianisraelenglish

אותות ופרסים


rosh hair s

   עמותת "שמחה לילד" מקבלת את אות ראש עיריית ירושלים לארגון מתנדב.

          להרחבה > 

magen hasar eli s

   עמותת "שמחה לילד" מקבלת מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים לשנת 2009.

         להרחבה >

million s

   עמותת "שמחה לילד" זכתה מקום ראשון בפרוייקט "מיליון סיבות טובות" של בנק לאומי.

        להרחבה >

rev3

 

 עמותת "שמחה לילד" זוכת מגן שר הרווחה למתנדבים מצטיינים לשנת 2014

 

 


 

חדשות ועדכונים

contact_banner

תו מידות

עיגול לטובה