frenchitalianisraelenglish
magen hasar all s (190 x 186)
magen hasar 2 (190 x 186)

עמותת שמחה לילד מקבלת מגן שר הבריאות

למתנדבים מצטיינים לשנת 2009

 

ביום שלישי 12/01/10 במסגרת אירוע שהתקיים בכנסת ישראל זכינו לקבל את מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים במערכת הבריאות לשנת תשס"ט 2009.


מתוך דברי הוועדה המחליטה: 

"מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים מוענק לעמותת " שמחה לילד" על פעילות התנדבותית הנעשית מתוך תחושת שליחות אמיתית במטלה החשובה של ליווי ילדים חולים ועידודם,                 תפקיד הדורש לא רק עבודה מסורה אלא גם תעצומות נפש".