frenchitalianisraelenglish

"שמחה לילד זה מקום שאני מרגיש הכי חופשי שיש בעולם.

אני מכיר הרבה ילדים חדשים ורואה שאני לא היחיד בעולם שיש לו בעיה, יש עוד ילדים שאני מזדהה איתם ויותר כיף שאני לא שומר על זה בסוד

וכולם יודעים כאן ואין לי בעיה עם זה ואני מרגיש ככה יותר משוחרר עם זה"