frenchitalianisraelenglish

ליווי משפחות

לידתו וגידולו של ילד עם מחלה מזמנת לבני המשפחה מפגש עם אתגרים רבים המשפיעים על כל אחד מהם בנפרד
ועל כלל המערכת המשפחתית והיחסים בין בני המשפחה.

משפחה שאחד מילדיה "חולה" ניצבת בפני מכלול צרכים והתמודדויות החדשים לה לגמרי אשר
מטילים על בני המשפחה מתח ולחץ ותובעים ממנה לגייס את מלוא משאביה וכוחותיה על מנת להתמודד עם האירוע הבלתי צפוי.
במקרים של ילדים עם מחלה כרונית אין מדובר במצב חולף אלא בהתמודדות המשפחה במשך כל חייה, ברמות שונות של לחץ המשתנים מתקופה סוערת של המחלה לתקופה "רגועה" יותר.
לתמיכה החברתית של המשפחה תרומה רבה להתמודדותם.

אנו ב"שמחה לילד" מאמינים כי משפחה המלווה באופן התואם לצרכי ומאפייני המשפחה מסוגלת לאתר את הכוחות והמשאבים האישיים לצורך התמודדותה ולהצליח לשמור על שגרת חיים רגילה ככל המתאפשר עם המחלה.
על כן, אנו רואים חשיבות רבה לליווי המשפחה כולה בנוסף לעבודה האישית עם הילד.
ל"שמחה לילד" מס' שירותים ופעילויות המוצעות למשפחות במהלך השנה:

  • קבוצות ליווי להורים בהנחיית עובדת סוציאלית של העמותה.
  • שילוב סטודנטים לעו"ס לצורך ליווי קבוע ורציף של ילדים ומשפחות במהלך התמודדותם.
  • ערבי הורים לאורך השנה
  • נופש אמהות – 3 ימי נופש, מנוחה וכיף שמוקדשים לצבירת כוחות להמשך טיפול בילד והמשפחה. במחנה נהנות
    האמהות מאטרקציות שונות ומסדנאות העשרה וליווי. במחנה משתתפות כ-80 אמהות.
  • ביקורי בית של אנשי הצוות השונים לאורך השנה
  • קשר רציף וקבוע של רכזי הקבוצות בפרויקט החונכות עם הילדים ובני משפחותיהם.
  • עזרה כספית למשפחות מס' פעמים בשנה (לקראת חגים).

במסגרת העמותה מלוות 250 משפחות באופן שוטף.

 

חדשות ועדכונים

contact_banner

תו מידות

עיגול לטובה