frenchitalianisraelenglish

מתנדבים מספרים

ייי

"היא פשוט חיכתה כל מוצ"ש לחבר'ה שמנגנים ועושים שמח כי זה פשוט נתן לה כוחות להתחיל את השבוע בשמחה"

 
 
ייי
"אני הגעתי לשמחה לילד במטרה לעזור לילדים ולתרום בכל האמצעים"
 
 

ייי

"כשאני נזכר ב"שמחה לילד" אני יודע שצריך אותי ואני מוצא כוחות ונרתם למשימה"

 
 

ייי

"ההרגשה להיות חונך בשמחה לילד היא שכמה שאני נותן,

אני מקבל בחזרה."

 
 

ייי

להיות צוות טכני בשמחה לילד זה... סיפוק לא נורמלי וכיף בלתי רגיל"

 
 

חדשות ועדכונים

contact_banner

תו מידות

עיגול לטובה