frenchitalianisraelenglish

להיות צוות טכני בשמחה לילד זה:

להתרוצץ, להכין אוכל, להגיש, לארגן, למנגל, לדאוג שהכל יתוקתק, להעמיס, לפרוק, להקים נגישות, פריסות, פינות פנאי, לפרק, לעבוד מאחורי הקלעים.

זה לשחק אותה כאילו אנחנו עובדים קשה ועדיין לקבל את כל התודות והערכה מכולם.

סיפוק לא נורמלי וכיף בלתי רגיל!


ה', צוות טכני נשמה.