frenchitalianisraelenglish

כיף לי שאני עושה טוב למישהו אחר ועושה לו את השבוע כשאתה בא אליו. גם אני נהנה וזה עושה לי חשק לבא.

יש כאן שילוב של נתינה וקבלה. גם המשפחה של החניך נהיית חלק ממני...

ההרגשה להיות חונך בשמחה לילד היא שכמה שאני נותן, אני מקבל בחזרה.

 

א', חונך בעמותה.