frenchitalianisraelenglish

חיזקי צימרמן

חיזקי מקריית ספר,היה חולה ספינה ביפידה, הצטרף לשמחה לילד בפעם הראשונה במחנה חורף 2009, במחנה חיזקי היה פעיל ושמח במיוחד, וכשבוע לאחר המחנה, נפטר מסיבוך של חיידק, בג' אדר התשס"ט בגיל 7.

 

חברים מספרים:

חזקי הגיע לשמחה לילד במחנה חורף 2009. על אף מחלה קשה וקשיים רבים, היה חזקי ילד חברותי ומלא שמחת חיים, עם חיוך רחב וצחוק מתגלגל. חזקי היה מתוק, מבפנים ומבחוץ. גופו היה קטן, אך כח הרצון והשמחה שהקרין היה עצומים וכבשו את כל מי שמסביבו.
זמן קצר אחרי המחנה תקף את חזקי חיידק, וגופו הקטן לא הצליח לגבור עליו.
חיוכו הכובש ייזכר לעד.
נפטר בג' אדר התשס"ט ונקבר בהר הזיתים.

שאול קנר

 

תו מידות

עיגול לטובה