frenchitalianisraelenglish

סיון בייח

נפטרה בשנת 2009, תושבת אשקלון.

הייתה חולה במחלת לופוס (מחלת עצבים).

ילידת אתיופיה, עלתה לארץ עם משפחתה לפני מספר שנים, הייתה בעמותה שנתיים. כל הצעה או פעילות של העמותה קסמה לה, והווהת עבורה חוויה ראשונית ומהנה.

הוקירה תודה, שמחה, צחקה, ומתעניינת באחרים.

 

תו מידות

עיגול לטובה