frenchitalianisraelenglish

 

גלעד קוגוט

נולד ב - כ"ג סיון תש"ם 6.6.1980
נפטר ב- כ"ח אייר תשס"ח 2.6.2008

 

חברים מספרים:

לגלעד הייתה שמחת חיים מדהימה. כל היום היו אצלו חברים- היה מוקף בהרבה חברים אוהבים ודואגים. היה חבר נעים, שתמיד כיף להיות בסביבתו. אף פעם לא התלונן, תמיד ראה את הטוב בכל סיטואציה על אף הקשיים הלא מעטים שעבר. זכורה לי ביותר השבת שבו הייתי איתו יחד בבית חולים- וכל השבת רק שיחקנו קוקוטאקי וגלגל המזל.

אפרת סלע.

 

גלעד שלי,
להיות איתך זו חוויה מיוחדת שלא נשכחת ממני. הקרנת תמיד נעימות, שמחה, ושטוב לך עם הסובבים אותך. אהבתי מאד לשחק איתך "קוקו טאקי" ולהתגלגל מצחוק מקולות החיות שהשמענו... והכל בשביל הכיף המשותף, ולא על מנת לנצח. זכורה לי במיוחד חגיגות יום ההולדת שלך, בהם שרנו יחד, בשמחה ובהנאה גדולה, כמו שאתה תמיד אהבת.
בכל ביקור קטן, הענקת תחושה שזה ביקור גדול. ואני התמלאתי בזכותך שמחה. נתת הרגשה טובה בכל שיחה, משחק, או בילוי משותף. השם שלך גלעד, מעיד על כוחך, שהיה בך כוח לשמוח תמיד. שאזכה ללמוד ממך מהי להיות בשמחה תמיד, ומהי הכנסת אורחים בשמחה.

רעות ציון-שינדלר

 

תו מידות

עיגול לטובה