frenchitalianisraelenglish

שותפים לדרך

 

משפחת שמחה לילד מצליחה להרחיב את שורותיה מדי שנה בעזרת גופים ואנשים השותפים לדרכה. 

תמיכתם מהווה הבעת אמון בחזון ובדרך. היא המאפשרת את המשך קיומה והתפתחותה של שמחה לילד.

זו ההזדמנות להודות לכל השותפים לדרך, שבשקט ובצנעה מניעים אותנו קדימה.

 

משרדים ממשלתיים:                      קרנות:                                  עמותות: 

משרד הרווחה                                קרן משפחת זרו                      העמותה הישראלית לדיסאוטונומיה משפחתית

משרד הבריאות                               JCD

משרד המדע                                  קרן פראט

עיריית ירושלים                                קרן ברכה

עיריית רחובות

עיריית פתח תקווה 


Rami-levi

 

kalif

Leumi Colour

lexus

 kubiot

 

sasa1

    tzarfati

 

bituach

alfa bezeq bankj

mor

ey 

klalit

sagi yogev

 

mazor

 

 

shinaiim

 

 

mizrahi

 

wix 

sinal

logo poalim

strauss logo main

maiid 

nalosha

 

 

שותפים נוספים:                                         

שיפוצים דודו כל יכול לחץ כאן 

תא צילום החיפושית – פוטומוביל - לוקחת חלק באירוע של שמחה לילד ומציידת את כל המשפחות והילדים במגנט משפחתי.

מאפיית בירנפלד

מאפה תנור, פתח תקווה 

מאפיית הצבי

 

חדשות ועדכונים

contact_banner

תו מידות

עיגול לטובה