frenchitalianisraelenglish

Tuberous sclerosis

דואר אלקטרוני גרסת הדפסה PDF

Tuberous sclerosis

מחלה גנטית נדירה, מאופיינת על ידי גידולים שפירים שגדלים במוח, ובאיברים אחרים (כליות, לב, ריאות, עיניים,עור).מחלה גנטית לרוב מועברת על ידי אחד ההורים, כאשר יש מקרים שמופיעים במקרה (שינויים גנטיים בעובר).הסימנים קשורים בעצם לאיבר המעורב אבל לרוב הינם סימנים הקשורים לגידוליים המוחים: פרכוסיים, פיגור והפרעות בהתנהגות. קיימים מקרים קלים יותר שלפעמים אינן מאובחנים.

דגשים:ילדים עם מחלה זאת המפרכסים לעיתים קרובות זקוקים לליווי צמוד כדי למנוע פגיעות בעת פרכוס. אינם מוגבלים בפעילות.

 

תו מידות

עיגול לטובה